:: Tapia eta Leturia ::Abadiñoko Karmentxu
Abadiñoko Karmentxu
neska politte zara zu
neska politte zariela ai
urrindik agiri dozu.

Agustuen lenengue
San Pedro mendexakue
etxatela ai aztuko ai
orduko illuntzekue.

Santa Eufemiko zelaijjen
laprast eindde jeusi nintzen
hazurrik eneuen hausi ai
mamiñe mailletu baizen.

Neure nobiaren ama
asto baten yabe dana
astoak ekarriko'tso ai
etxean behar dauana.

Goian da bean hurie
erdien Errenterie
zeuk dirudizu, maitea ai
larrose yaioparrie.

Begire nago begire
goiko kamiño barrire
noz etorriko ete dan ai
neure laztana herrire.

Hitzak: Herrikoiak
Musika: Herrikoia-J. Tapia