:: Tapia eta Leturia ::Neure laztanak
Neure laztanak yaten deu
mailukiekaz ogie
ostera bere eukiko deu
luze ta linde garrie.

Mari Karmen yoskilea
etxe oneko alabea
egun baten yosten ditu
prakak eta arkondarea.

Aspaldien eztot ikusi
ai Donostiko Fidela
ha baino gurago neunke
txarri onaren gibela.

Dingili dango Mariñe
beti honela bagiñe
beti honela izateko
burue deukek ariñe.

Leihotxu bet ein behar dot
itsasoaren parean
handixi ikusteko neure
laztantxoa doanean.

Itsasoan ure lodi
ezta hondarrik agiri
neure laztana ikustearren
paseuko nintike handi.

Bilbon barberurik asko
endemas Barrenkalean
neu bere haraxe noa
buruen min dodanean.

Neure kapela makurra
beti tabernara gura
halakon baten itxikot
azunberdiren kontura.

Ederregia zara zu
soloan beharrerako
hartuixu kaballerue
kalean pasiorako.

Baltza nazela dineure
ai niri ezteust ardure
ardaoa baltza da baie
ai danak edaten deure.

Lezamako neskatilla
neskatilla baltzerana
arpeian ezagun dozu
lezamatarra zarana.

Mutil txapel gorriduna
yantzan asko dakizuna
zuk izangozu emazte
dama yake zuriduna.

Hitzak: Herrikoiak
Musika: Herrikoia-J. Tapia